>
+32 58 51 55 28 Maak een afspraak

Implantaten

Ongeveer 50 jaar geleden ontwikkelde de Zweed Dr. Brånemark een schroefvormig implantaat wat te vergelijken is met een kunstwortel welke op de plaats gezet kan worden van een wortel van de tand of kies die verloren is gegaan. Het implantaat vervangt dus de natuurlijke tandwortel en kan dienen als een nieuw stevig fundament voor een kroon, brug of een tandprothese.

In de loop van de jaren zijn er vele implantaatsystemen op de markt gekomen en de technieken verbeterd en uitgebreid. Tegenwoordig is een implantaat een serieuze en betrouwbare behandeloptie voor de vervanging van tanden en kiezen! De kronen en bruggen op implantaten gaan tientallen jaren mee, en voelen aan als eigen tanden en kiezen.

De schroefvormige implantaten zijn van titanium, een erg sterk en biocompatibel materiaal. Het oppervlak is met een speciale coating behandeld, zodat de implantaten zich stevig in het bot kunnen verankeren.

Door de huidige oppervlaktestructuur is het succespercentage van implantaten erg hoog, tussen de 95 en 97%. De hoeveelheid en de kwaliteit van het kaakbot spelen een grote rol. De risico’s zijn vooral gelegen in een matige botkwaliteit, een slechte afweer (bijvoorbeeld niet goed geregelde suikerziekte) en met name in combinatie met stevig roken. 

Na een goede osseointegratie van de implantaten kan de tandarts de restauratie plaatsen. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over de vele mogelijkheden die implantaten bieden naar prothetisch herstel toe. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen niet uitneembare implantaatgedragen kronen en bruggen, en implantaatgesteunde klik- of overkappingsprotheses.

Implantaatgedragen kronen en bruggen (Niet uitneembaar)

Single-unit restauraties

Single-unit restauraties

Enkeltandsvervanging

Wanneer één tand of kies ontbreekt, kan op deze plek een implantaat in het bot worden geplaatst, waarna door de tandarts op het implantaat een solitaire kroon kan worden bevestigd. Hierdoor wordt het ontbrekende gebitselement vervangen zonder dat aan de aangrenzende tanden of kiezen geboord hoeft te worden.

Multiple-unit restauraties

Multiple-unit restauraties

Meertandsvervanging

Als meerdere gebitselementen ontbreken naast elkaar kunnen enkele implantaten geplaatst worden in deze kaakregio. Deze kunnen nadien functioneren als basis voor de bevestiging van een vaste brug. Het is dus niet altijd nodig om voor elk ontbrekend gebitselement een implantaat te plaatsen.

Full-arch restauraties

Full-arch restauraties

Vervanging van een volledige tandboog

Wanneer geen eigen tanden of kiezen meer aanwezig zijn in de boven- en/of onderkaak, kunnnen op verscheidene plaatsen implantaten in het bot worden geplaatst (meestal 4 tot 6 implantaten). Nadien kan de tandarts hierop een volledige vaste gebitsrestauratie maken van de tanden en kiezen zodat een prothese niet meer nodig is.

Implantaatgesteunde klik- of overkappingsprothese

Bij onvoldoende steun of houvast door uitgesproken botresorptie, kunnen een beperkt aantal implantaten de stabiliteit en het comfort van een conventionele gebitsprothese bevorderen. Dergelijke extreme botresoptie manifesteert zich voornamelijk in de onderkaak. Door het plaatsen van enkele implantaten in het bot klikt de prothese vast. Dit is zowel mogelijk bij de totale prothese als bij de partiële prothese. 

Het voordeel van een klikprothese is dat het gebit veel vaster in de mond zit, waardoor veel beter kan worden gekauwd en afgebeten. In de bovenkaak kan de verhemeltebedekking zoals bij een normale prothese achterwege blijven, waardoor het klikgebit veel natuurlijker aanvoelt en de smaak weer veel beter kan worden waargenomen.

De verankering van de prothese aan de implantaten kan met behulp van knopverankering of baarverankering. Het voordeel van de baarverankering is dat de steun en houvast nog uitgebreider is omdat de implantaten onderling verbonden zijn. Hierdoor worden de krachten beter verdeeld worden over de dragende implantanten.

Klikprothese op 2 implantaten met knopverankering

Klikprothese op 2 implantaten met baarverankering

Klikprothese op 4 implantaten met baar en knopverankering