>
+32 58 51 55 28 Maak een afspraak

Kronen en bruggen -Vaste en uitneembare prothese

Bij elke patiënt wordt de mondtoestand geanalyseerd om een behandelplan op maat op te stellen. In bepaalde gevallen volstaat een kleine ingreep maar soms zijn uitgebreidere behandelingen noodzakelijk om een optimaal resultaat te bekomen.  De verschillende behandelmogelijkheden, de prijs en het behandelingsverloop worden uitgebreid besproken met de patiënt.

Kronen en bruggen

Kroon- en brugwerk vormt een sterke, duurzame en esthetische oplossing bij nood aan uitgebreider vast herstel van het gebit.

Bij tandweefselverlies kan meestal een directe restauratie in de mond met behulp van een vulmateriaal (zie tandvullingen). Nu en dan echter is een indirecte vaste restauratie met behulp van kroon-en brugwerk noodzakelijk of beter voor de prognose van uw tand. Dit onder meer als er te weinig gezond tandweefsel resteerd, of de tandbeschadiging te groot is, of er esthetische problemen zijn, of er een of meerdere tanden ontbreken in de tandboog. Deze indirecte restauratie wordt buiten de mond gemaakt in een tandtechnisch labo.

Er is een breed gamma moderne materialen beschikbaar. De indicatie en de wensen en verwachtingen van de patiënt bepalen welk materiaal gebruikt wordt  voor de indirecte restauratie.

De kleur van kronen en bruggen worden aangepast aan de kleur van uw echte tanden of mogelijks volgens de esthetische wensen van de patiënt bij uitgebreider herstel met kroon- en brugwerk.

Kronen

Kronen

Kronen zijn volledige tandrestauraties waarbij de in mond zichtbare tand wordt omslepen. De kroon wordt over de omslepen tand geplaatst en gaat de oorspronkele vorm en functie herstellen. 

Bruggen

Bruggen

Bruggen zijn vaste meerdelige constructies die een of meerdere tanden vervangen. Bij een klassieke brug omslijpt de tandarts de beide tanden die aan een tandenloze zone grensen, zoals bij een kroon. De tandenloze zone wordt opgevuld met een of meerdere kunsttanden,naarlang de lengte van de edentate zone. Dit brugtussendeel wordt in het tandlabo vastgehecht aan de kronen van de beslepen pijlertanden. 

Het is eveneens mogelijk om een vaste prothetische voorziening (kronen of bruggen) te verkrijgen die de tandarts op kunstwortels of implantaten bevestigt (zie Implantaten).

Kroon op implantaat

Brug op implantaten

Uitneembare prothese

Indien een vaste tandvervanging niet mogelijk is, biedt de uitneembare prothese een waardig alternatief

Vast prothetisch herstel met behulp van kroon-en brugwerk kan op de bestaande gebitselementen of op kunstwortels (implantaten) geplaatst worden. Soms echter zijn de resterende gebitselementen onvoldoende sterk of is er onvoldoende kaakbot om meerdere implantaten te plaatsen. In deze gevallen kan uitneembare prothetiek een waardig alternatief bieden. Bovendien is het vaak ook een budgetvriendelijke oplossing. Een totale en een partiële uitneembare prothese is mogelijk.

Vaste Prothese

Bij onvoldoende steun of houvast kunnen een beperkt aantal implantaten de stabiliteit en het comfort van een gebitsprothese bevorderen. De prothese klikt dan vast op de implantaten. Dit is zowel mogelijk bij de totale prothese als bij de partiële prothese (zie Implantaten).

Totale onderprothese op implantaten

De totale prothese

Indien geen eigen tanden meer aanwezig zijn in de mondholte, is een volledige boven- en onderprothese aangewezen. Bij patiënten met voldoende kaakbot kan dit de mondfuncties herstellen zonder extra hulpmiddelen. De tandarts streeft hierbij naar een optimale combinatie van esthetiek en functionaliteit

De partiële Prothese

De partiële prothese kan de esthetiek en kauwfunctie herstellen wanneer een aantal maar niet alle tanden ontbreken. Op basis van de conditie en prognose van het restgebit kan een keuze gemaakt worden tussen een gewone plaat- of kunstharsprothese en de frameprothese.

De frameprothese steunt grotendeels op de nog aanwezige gebitselementen. Er wordt daarvoor een hoogwaardig en op maat gegoten metalen frame voorzien met daarop het ontbrekende tandvlees en de kunsttanden.

Volledige boven- en onderprothese

Partiële frameprothese